Om rollespilsprojektet

“Rollespil som motiverende og kreativ læringsplatform” er et tre-årigt forskningsprojekt 2011-2014. Det finder sted i samarbejde mellem Østerskov Efterskole og forskere fra DPU/AU,AAU,  læreruddannelsen VIA og skoler i Helsingør og Gentofte kommuner.

Projektet er ledet af Lisa Gjedde, som er professor hos Institut for Læring og Filosofi ved Aalborg universitet, København.

Projektet tager udgangspunkt i den undervisningstilgang der er udviklet på Østerskov Efterskole, hvor man har en enestående erfaring med at anvende rollespil som læringsplatform i alle fag med henblik på at udvikle en rollespilsdidaktik og modeller på anvendelse i folkeskolen.