Projektets langsigtede effekt

I et længere tidsperspektiv forventes projektets resultater at kunne medvirke til at rollespil bliver en udbredt læringsplatform i forhold til undervisningsformer der kan motivere eleverne, især drengene. Rollespillet som læringsform kan forventes at vinde udbredelse af flere årsager:

  • Dels på grund af behovet for en stærkere motivation af eleverne, hvis målsætningen om at 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse skal kunne indfris.
  • Dels på grund af behovet for at anvende meningsfulde strukturer og regler i klassen, og at skabe fokus og opmærksomhed omkring undervisningen.
  • Dels på grund af at spilgenren og brug af roller allerede er en del af børne- og ungdoms kulturen, bl.a. i form af computerspil og internetbrug hvor man har flere identiteter eller f.eks. en avatar.