Erfaringer med rollespil

I folkeskolen har man anvendt rollespil i kortere enkeltstående forløb eller undervisningsgange, for at skabe engagement og give eleverne mulighed for at indleve sig i f.eks. en tidsalder eller en historisk episode.

Nogle ildsjæle har imidlertid gennem de seneste år taget rollespil til sig i en mere udbredt form, hvor man baserer hele læringstilgangen på at anvende rollespil. Det vil sige at man anvender en tilgang til alle fag som er baseret på narrativ spil-baseret læring og at man opfylder de faglige mål gennem en undervisning der er planlagt og gennemført som rollespil. En skole som helt unikt baserer hele deres tilgang til læring på rollespil er Østerskov Efterskole, hvor al undervisningen i 9 og 10 klasse er forankret i narrativ spil-baseret læring.

Forskningsprojektet har fulgt et års undervisning på Østerskov Efterskole og introduceret metoden til en folkeskole som  har afprøvet den  i et længere forløb.  Helsingør skole, afdeling Gurrevej  har gennem en  6 ugers periode baseret al undervisningen med elever fra 6., 8. og 9. årgang på en narrativ spil-baseret lærings tilgang.