Formålet med projektet

Projektet har til formål at skabe forskningsbaseret viden om anvendelsen af rollespil som læringsplatform.  I samarbejde med lærere udvikles der modeller og didaktiske design for anvendelsen af rollespil som motiverende og kreativ læringstilgang, der kan anvendes til at engagere unge i læring og give dem lyst til at fortsætte i uddannelsessystemet.