Helsingør skole – afdelingen ved Gurrevej

Helsingør Skole, afdeling Gurrevej, har som et led i forskningsprojektet gennemført seks uger lange forløb, som foregik i januar og februar måned 2013.

Projektet involverede 6, 8 og 9 klassetrin med en del specialundervisningselever. I de seks uger forløbet stod på, baserede de hele deres undervisning på en tværfaglig narrative rollespilsbaseret didaktik.

Implementeringen i folkeskolen var baseret på erfaringerne fra Østerskov Efterskole, og lærerne udviklede selv deres forløb på basis af forløb der tidligere var udviklet og afprøvet på Østerskov Efterskole.

Som led forberedelserne deltog lærerne i seminarer om Rollespilsundervisning med forskerne og lærere fra Østerskov Efterskole. Desuden var lærerne på et besøg derovre, og så metoden anvendt i praksis.