Video om læringsrollespillet Seriemorder

Lærere fra Skolen ved Gurrevej har efter det indledende 6-ugers forløb i vinteren 2013 arbejdet videre med rollespil som læringsvej. Lærerene har planlagt og gennemført dette tværfaglige forløb i en omlagt uge for to 7- klasser i efteråret 2013. Forløbet var inspireret af et lignende forløb på Østerskov Efterskole, hvor lærerne tog udgangspunkt i temaet og selv udviklede detaljerne i den narrative ramme.