Projektets målgruppe

Projektets primære målgruppe er folkeskolelærere der har behov for viden om nye læringsformer samt deres elever. Desuden retter projektet sig mod undervisere på lærerseminarierne, som gennem projektets resultater vil kunne give kommende lærere viden om rollespils didaktik. De lærerstuderendes afprøvning af de didaktiske modeller i praktikforløb vil bidrage yderligere til udviklingen af en rollespils didaktik.

En sekundær målgruppe er andre undervisere på ungdomsuddannelser eller seminarier.